menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Treo cờ và khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XXII - Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025
Đăng ngày 16-10-2020 09:51

Thời gian treo cờ Tổ quốc trong 4 ngày: từ ngày 18/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020

UBND phường Hải Châu I đề nghị Ban điều hành Tổ dân phố triển khai cho nhân dân, các đơn vị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trước trụ sở làm việc, trước nhà, trên đường phố và cổng chào khu dân cư theo đúng Hướng dẫn số 64-HD/BTGTUngày 23/12/2019 của Ban tuyên giáo thành ủyĐà Nẵng./.

BBT

 

File đính kèm