menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Thực hiện Công điện số 11/CĐ-PCTT ngày 21/10/2020 của BCH PCTT và TKCN thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 21-10-2020 08:46

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-PCTT ngày 21/10/2020 của BCH PCTT và TKCN thành phố Đà Nẵng về việc ứng phó với bão trên Biển Đông (cơn bão số 8). Căn cứ nội dung Công điện của UBND thành phố Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu I thông báo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 6917/UBND-KTTC ngày 19/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới gây ra và chủ động ứng phó với bão số 8.

2. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường triển khai phương án PCLB, TKCN, PCCC trên địa bàn phường (theo đúng phương án đã được phê duyệt); bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm, chủ động ứng phó với mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ các khu vực triển khai công tác sơ tán nhân nhân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

3. Bộ phận Địa chính - Xây dựng & Môi trường phối hợp Tổ Kiểm tra QTĐT phường làm việc với các chủ đầu tư các công trình đang thi công xây dựng triển khai phương án phòng, chống mưa cho các công trình, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Nhận được Thông báo này, đề nghị các đơn vị và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN (thông qua Văn phòng UBND phường) Email: haichau1@danang.gov.vn để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy PCTT &TKCN quận./.

LY NA