menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Phường Hải Châu I hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đăng ngày 22-10-2020 08:39

Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Công dân khi đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được hưởng nhiều lợi ích từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, như: Tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; Đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Tổng đài điện thoại 18001096 hoặc trực tuyến tại mục Hỗ trợ; Theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị của mình bằng cách cung cấp mã hồ sơ, kể cả mã hồ sơ thủ tục hành chính không thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương; Đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia để đăng nhập các Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Được hỗ trợ truy vấn thông tin của cá nhân, tổ chức lưu trữ tại các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin đã tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm,…; Thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố chỉ cần khai báo 1 lần trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công; Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhằm tăng cường cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy giao dịch hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại phường Hải Châu I, UBND phường hướng dẫn công dân các thao tác đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo tờ rơi điện tử minh họa sau:

 

Tờ rơi hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản trên Cổng DVC Quốc gia.

Tây An