menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Triển khai công tác làm căn cước công dân trên địa bàn phường Hải Châu I
Đăng ngày 13-03-2021 02:03

Thực hiện Kế hoạch số 127/KH-CAQ ngày 3/3/2021 của Công an quận Hải Châu về việc triển khai công tác làm căn cước công dân  (CCCD) trên địa bàn quận, UBND phường Hải Châu I ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn phường với các nội dung cụ thể sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Thực hiện cấp CCCD cho công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, đồng thời phục vụ hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần cải cách hành chính phục vụ giao dịch của cá nhân nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí, công sức đi lại.

          2. Nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, chấp hành đúng quy trình, quy định của Công an quận Hải Châu, phối hợp với các lực lượng có liên quan và tranh thủ thủ sự ủng hộ của nhân dân trong quá trình cấp CCCD trên địa bàn phường Hải Châu I đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến làm CCCD diễn ra nhanh chóng, trật tự và an toàn.

          3. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung nguồn nhân lực, chủ động phối hợp cấp và quản lý CCCD đảm bảo chỉ tiêu và tiến độ đề ra.

          II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

          1. Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại phường Hải Châu I chưa làm căn cước công dân.

          2. Địa điểm

          - Hội trường tầng 2 UBND phường Hải Châu I (K48/46 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

          3. Thời gian cấp căn cước công dân

          - Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021

          + Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút  đến 11giờ 15 phút.

          + Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 15 phút

          + Buổi tối từ 18 giờ đến 22 giờ.

          III. PHÂN CÔNG LỰC LƯỢNG

          1. Công an phường

          - Phối hợp với Công an quận Hải Châu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị cấp căn cước công dân đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ cấp căn cước công dân.

          - Phối hợp với Mặt trận phường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng việc triển khai Đề án cấp căn cước công dân của Bộ Công an trong đợt này.

          - Chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với BĐH tổ dân phố phát giấy mời cho công dân đến làm căn cước công dân cho phù hợp với thời gian đề ra của Công an quận, tránh trường hợp mời công dân đến một lần để công dân chờ lâu trong quá trình cấp CCCD. Đảm bảo công dân được mời có đầy đủ dữ liệu dân cư trong hệ thống Cơ sở dữ liệu, nếu có chưa có thông tin CSKV chủ động thu thập và đủ số lượng công dân đến làm CCCD dự kiến trong ngày, đi đúng thời gian trong giấy mời.

          - Phân công lực lượng phối hợp với Cơ quan quân sự, qui tắc phường đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phương tiện của công dân trong thời gian cấp căn cước công dân.

          2. Ban điều hành tổ dân phố

          - Phối hợp với Cảnh sát khu vực lập danh sách và gửi giấy mời công dân trong độ tuổi cấp CCCD khi Tổ cấp CCCD Công an quận Hải Châu triển khai trên địa bàn phường.

          - Tuyên truyền trong nhân dân thuộc tổ mình quản lý tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cấp CCCD để công dân đi đúng thành phần, thời gian được mời để việc cấp CCCD diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

          3. Cơ quan quân sự, Tổ Qui tắc phường

          - Phân công lực lượng bảo vệ phương tiện của công dân đến làm căn cước công dân đúng thời gian của Kế hoạch, hướng dẫn công dân để xe tại Đình Làng Hải Châu theo đúng qui định.

          - Đo thân nhiệt đối với công dân đến làm CCCD.

          4. Văn hóa phường

          - Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho việc cấp CCCD diễn ra thuận lợi, an toàn.

          - Chuẩn bị pano với nội dung cụ thể như sau:

 

          5. Văn phòng UBND phường

          - Chuẩn bị nước uống, cồn rửa tay phục vụ nhân dân đến làm CCCD.

          - Gửi Kế hoạch triển khai làm CCCD đến các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các tổ dân phố trên địa bàn phường.

          Căn cứ nội dung Kế hoạch, Công an phường phối hợp với Văn phòng UBND phường và các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo về UBND phường (qua Công an phường) để được hướng dẫn./.

BBT