menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021) và 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Đăng ngày 20-07-2021 14:59

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 được xác định Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Từ ngày 13/8 đến ngày 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào. Hội nghị nhận định cơ hội cho nhân dân ta giành quyền độc lập đã tới, những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi, Đảng chủ trương lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào Đông Dương. Để thống nhất lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, Hội nghị quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách; đề ra đường lối đối nội và đối ngoại trong tình hình mới. Đêm 13/08/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc đã gửi Quân lệnh số 1 cho Đồng bào và chiến sỹ cả nước nhanh chóng vùng dậy giành quyền độc lập.

Ngày 16/8/1945 cũng tại Tân Trào, Đại hội quốc dân họp, nhiệt liệt tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và thông qua Mười chính sách của Việt Minh và Quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào và chiến sỹ cả nước: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”.

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ra đời. Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở 03 miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) đều có chung nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngày 12/12/2005, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Trước đó, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 521/QĐ-TTg, Quy định ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”).

Ý nghĩa to lớn của việc xác định ngày truyền thống lực lượng CAND

Thứ nhất, Ngày truyền thống lực lượng CAND mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của một trong những lực lượng vũ trang cách mạng nòng cốt, quan trọng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành lực lượng CAND đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt đã phá tan mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch trong và ngoài nước nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa tại nước ta.

Zalo

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lêncờ truyền thống của lực lượng CAND, ngày 19-8-1975.

Thứ ba, việc xác định ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường, vượt qua gian khổ cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, để qua đó góp phần tăng cường, củng cố vững chắc niềm tin, lòng trung thành của lực lượng Công an nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Những hoạt động như vậy nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ tư, hàng năm thông qua tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương đánh giá, tổng kết những thành tựu đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công cuộc bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Những chiến công tiêu biểu ở mỗi thời kỳ cách mạng của lực lượng CAND trong 76 năm qua

Công an nhân dân Việt Nam ra đời, đấu tranh bảo vệ chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

Thời kì 1945-1946, lực lượng CAND nắm vững nguyên tắc, sách lược của Đảng, đã mưu trí và khôn khéo đấu tranh chống bọn phản cách mạng, kịp thời ngăn chặn và trấn áp nhiều vụ ám sát chính trị, tiến công, bóc gỡ nhiều tổ chức, cơ sở phản động tại các địa phương trên cả nước. Đặc biệt, ngày 12/7/1946, Nha Công an Trung ương đã chỉ đạo trinh sát và công an xung phong bí mật, bất ngờ đột nhập vào trụ sở 132 Đuyvinhô (nay là phố Bùi Thị Xuân) bắt bọn phản động, thu được nhiều tài liệu, chứng cứ, kịp thời khám phá thành công vụ án ở nhà số 7, phố Ôn Như Hầu ở Hà Nội (nay là phố Nguyễn Gia Thiều), vây quét 40 trụ sở của Quốc dân đảng ở Hà Nội, bắt gần 100 tên phản động, trong đó có những tên đầu xỏ như Phan Kích Nam, Nghiêm Kế Tổ, đập tan âm mưu và hoạt động của thực dân Pháp câu kết với bọn phản động tay sai địch làm đảo chính hòng lật đổ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng Công an luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công thầm lặng nhưng vô cùng oanh liệt, đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động gián điệp, do thám của thực dân Pháp xâm lược; đập tan âm mưu hoạt động đảo chính, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân của các thế lực tay sai phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn khu căn cứ địa cách mạng và các cơ quan đầu não của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đấu tranh bài trừ lưu manh, trộm cướp, giữ gìn trật tự an ninh, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống của nhân dân. Chiến công diệt tên Trương Đình Chi – Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt (10/10/1947); diệt đối tượng Bazin, Phó Giám đốc Sở mật thám liên bang Đông Dương (28/4/1950); chiến công đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin (Amyot d’Invill) diệt gần 200 sỹ quan và binh lính Pháp ở vùng biển Sầm Sơn, Thanh Hoá (7/1950); gương chiến đấu hy sinh của đồng chí Bùi Thị Cúc, chiến sỹ Công an tỉnh Hưng Yên (5/1950); gương chiến đấu hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Lợi (tổ điệp báo A13); gương chiến đấu hy sinh của đồng chí Võ Thị Sáu – đội viên Công an xung phong Quận Đất Đỏ, Bà Rịa (01/1952); lực lượng CAND bảo vệ các cứ điểm quân sự lớn, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc Pháp phải ngồi lại với ta ở bàn Hội nghị ký hiệp định Giơnevơ (7/1954), đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang trang mới... Đó là những bằng chứng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam và sự thất bại thảm hại của các cơ quan tình báo gián điệp Pháp cùng bọn phản động tay sai.

Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (1954-1975)

Trong giai đoạn này, lực lượng CAND ở miền Bắc đã triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cách mạng; chống địch cưỡng ép di cư, bảo vệ hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật do địch để lại; bóc gỡ mạng lưới gián điệp Mỹ - Pháp cài lại; tiêu diệt và làm tan rã hàng nghìn tên phỉ, kịp thời dập tắt các vụ bạo loạn ở miền núi; bắt gọn hàng trăm toán, hàng ngàn tên gián điệp biệt kích của Mỹ ngụy tung ra; trấn áp kịp thời các vụ nhen nhóm tổ chức phản động, đập tan cái gọi là "chống cộng sản trong lòng cộng sản" của địch.

Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, CAND đã sát cánh cùng các lực lượng khác chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, bảo vệ tính mạng tài sản của Nhân dân, của các cơ quan, xí nghiệp; bảo vệ kho tàng quân sự; đấu tranh chống tình báo gián điệp hoạt động theo phương thức ẩn nấp P86, T72; xây dựng, hướng dẫn, phát động phong trào quần chúng sâu rộng bảo vệ ANTQ, cùng các lực lượng vũ trang khác bảo vệ vững chắc vùng giới tuyến, bờ biển, hải đảo; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội trong suốt thời lỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vv... Tiêu biểu như các chiến công: giải quyết vụ phỉ gây bạo loạn ở Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa; trấn áp đối tượng phản động gây bạo loạn ở Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An (1955); diệt tên Trần Văn Văn ngày 07/12/1966 của An ninh T4; chuyên án BK63 (1961); tiễu phỉ ở Đồng Văn; cứu kho xăng Đức Giang; dập tắt các vụ bạo loạn ở Bùi Chu (Nam Định), Phát Diệm (Ninh Bình)…

Ở miền Nam, lực lượng An ninh nhân dân cùng các lực lượng khác liên tục tiến công và nổi dậy diệt ác trừ gian, đập tan các chương trình, kế hoạch tình báo gián điệp, cơ sở đặc biệt và hoạt động chống phá của các loại tay sai phản động do tình báo Mỹ xây dựng và chỉ đạo; phát hiện, bóc gỡ nhiều vụ nội gián của địch góp phần bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng như việc bắt Trịnh Kỳ Thiệu ngày 16-29/7/1963; diệt Nguyễn Xuân Chữ - Bộ trưởng chiến tranh tâm lý chính quyền Việt Nam Cộng hòa…, bảo vệ ANTT vùng giải phóng, bảo vệ vững chắc căn cứ kháng chiến và cơ quan quan trọng, các đồng chí lãnh đạo kháng chiến, bảo vệ các chiến dịch quân sự mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, vv…

Lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

* Giai đoạn 1975-1986: Khi đất nước mới giành được độc lập, thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng CAND đã tích cực tham gia xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng ở vùng mới giải phóng, tổ chức quản lý, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, nhân viên của chế độ cũ, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức FULRO, bắt hàng ngàn tên, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm của địch; chủ động đấu tranh bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp, tình báo của đế quốc Mỹ và tay sai cài lại theo kế hoạch hậu chiến; bắt gọn hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của các thế lực thù địch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; đập tan âm mưu và hoạt động của bọn phản động lưu vong xâm nhập móc nối với bọn phản động trong nước âm mưu gây bạo loạn, lật đổ chính quyền. Trong 2 năm (1976 - 1977), lực lượng CAND đã đấu tranh, khám phá tổ chức phản động “Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh đứng đầu, bắt 1.395 tên, trong đó có nhiều thủ lĩnh tự phong, gồm “Quốc trưởng”, “Thủ tướng”, 57 tên chỉ huy cấp quân khu, sư đoàn, 519 tên chỉ huy cấp trung đoàn, tiểu đoàn, thu giữ 147 tấn vũ khí, 16 bộ điện đài, 2 tàu xâm nhập và khám phá 7 tổ chức phản động trong nước; điều tra vụ giết nữ nghệ sỹ Thanh Nga. Trong 4 năm (1981 - 1984), lực lượng Công an đã đấu tranh với tổ chức phản động do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bắt 146 tên, thu 143 tấn vũ khí, thu 300 triệu đồng tiền Việt Nam in giả, 16 điện đài, 2 tàu xâm nhập.Từ năm 1997 đến năm 2000, lực lượng Công an đập tan âm mưu khủng bố của tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu, bắt và truy tố 37 tên phản động, thu 10.141 tờ truyền đơn, 47 lá cờ “ba sọc” và nhiều vũ khí, phương tiện hoạt động của chúng.

* Giai đoạn 1986 đến nay : Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng CAND đã tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới; tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa - tư tưởng; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội trọng đại của đất nước; chủ động phòng ngừa và liên tục mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức. Tiêu biểu, năm 1996, lực lượng Công an triệt phá băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, do Dương Văn Khánh cầm đầu, truy tố 48 bị can. Hai năm 2001 - 2002, lực lượng Công an triệt phá tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” do Trương Văn Cam cầm đầu, bắt giữ, xử lý hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm. Điều tra, khám phá nhiều vụ án về ma túy lớn, điển hình như đường dây buôn lậu ma túy do Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường cầm đầu; đường dây buôn lậu ma túy do Nguyễn Văn Hải cầm đầu; triệt phá ổ nhóm ma túy tại Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) do trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận cầm đầu (năm 2018). Đấu tranh chống Fulro trên địa bàn Tây Nguyên; giải quyết vụ bạo loạn ở Mường Nhé; khám phá tổ chức phản động “Đảng Việt Nam dân chủ hành động” do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu (1997). Ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước thiết lập lại trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, khám phá nhiều vụ án kinh tế lớn, điển hình như: vụ tham nhũng tại Trạm kiểm soát Đồng Bành, Lạng Sơn; vụ tham ô tài sản tại Công ty TAMEXCO; vụ Epco - Minh Phụng; vụ lừa đảo, cố ý làm trái đặc biệt nghiêm trọng, do Lã Thị Kim Oanh cầm đầu... góp phần tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế.

Lực lượng CAND đã chủ động phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp an ninh, quốc phòng với kinh tế, đối ngoại; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; chủ động tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với lực lượng An ninh, Cảnh sát nội vụ các nước trên thế giới nhằm trao đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; góp phần giải quyết các vấn đề quốc tế trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đồng thời tham gia tích cực trong việc làm sâu sắc thêm các mối quan hệ hữu nghị hợp tác quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước dành tặng cho lực lượng CAND

76 năm song hành cùng đất nước, ở mỗi giai đoạn cách mạng, lực lượng CAND luôn một lòng một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành khen thưởng. Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương người tốt, việc tốt, mỗi sự cố gắng, tận tụy của cán bộ, chiến sỹ Công an đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh, tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân được bảo vệ; góp phần vào sự trưởng thành, vững mạnh của của CAND và viết tiếp truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.

Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân lực lượng Công an nhân dân (tính đến tháng 12/2020)

1. Huân chương Sao Vàng

- 04 Huân chương Sao Vàng, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1980, 1985, 2000 và 2015).

Zalo

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Sao Vàng cholực lượng Công an nhân dân vào tháng 8/2015

- 09 Huân chương Sao Vàng, tặng: lực lượng An ninh nhân dân (năm 1995); lực lượng Tình báo (năm 1995); lực lượng Cảnh sát nhân dân (năm 2003); Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (năm 2003); Tổng cục An ninh (năm 2006); Tổng cục Tình báo (năm 2006); Lực lượng Bảo vệ Chính trị I (năm 2008); Công an Thành phố Hà Nội (năm 2010); Học viện An ninh nhân dân (năm 2011).

- 03 Huân chương Sao Vàng tặng các đồng chí cố Bộ trưởng (đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Trần Quốc Hoàn và đồng chí Mai Chí Thọ).

2. Huân chương Hồ Chí Minh

- 01 Huân chương Hồ Chí Minh, tặng lực lượng Công an nhân dân (năm 1975).

- 89 Huân chương Hồ Chí Minh tặng Công an các đơn vị, địa phương.

- 10 Huân chương Hồ Chí Minh tặng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

3. Các danh hiệu, khen thưởng khác

- 714 lượt tập thể, 408 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân.

- 01 tập thể và 01 cán bộ CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

- Hàng ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAND được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động. Hàng vạn tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAND được tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Huy chương các loại và Bằng khen của Chính phủ.

Zalo

Ngày 07/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Chủ tịch nướctặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì cho các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an

“Phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; lực lượng CAND rất tự hào được Đảng đánh giá “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND luôn luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ; danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quyết tâm phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trách nhiệm của toàn lực lượng CAND về khát vọng và niềm tin xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, mỗi người dân Việt Nam được hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thanh bình; xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng đất nước ta hùng cường, phát triển và phồn vinh” - đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã phát biểu Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công an phường Hải Châu I hết mình vì nhân dân phục vụ

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Bác Hồ kính yêu “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”; trong thời gian qua, Công an phường Hải Châu I đã luôn nổ lực thực hiện đảm bảo các mặt công tác nhằm giữ vững tình hình An ninh chính trị, tình hình hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường được giải quyết triệt để, không có trọng án xảy ra, không để các ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, đâm thuê chém mướn và tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và làm việc tại địa phương.

Với sự nỗ lực không mệt mỏi, Công an phường Hải Châu I đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp lãnh đạo ghi nhận các thành tích đã đạt được, đặc biệt là trong năm 2021 đã được Công an Thành phố lựa chọn, báo cáo Bộ Công an về việc chọn Công an phường Hải Châu 1 để xây dựng Công an phường kiểu mẫu, điển hình về ANTT và văn minh đô thị trên toàn quốc.

Vừa qua, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, ngoài việc hỗ trợ các cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng Công an phường vẫn chủ động nắm tình hình, quản lý tốt các loại đối tượng, tiến hành điều tra, truy xét, làm rõ một số vụ việc như tàng trữ vũ khí thô sơ, trộm cắp tài sản… Vào ngày 15/7/2021, anh Mai Văn Quý (Sinh năm ; 1991; trú tại 116/14 Triệu Nữ Vương, TP. Đà Nẵng) đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an phường Hải Châu I đã không quản ngại vất vả, khó khăn để điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp và thu hồi tài sản mà anh Quý đã bị mất cắp. Một số người dân trên địa bàn phường đã nhắn tin chúc mừng các thành tích, chiến công mà Công an phường đã đạt được và ghi nhận lực lượng Công an phường rất nhiệt tình, xông xáo và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an phường Hải Châu I sẽ luôn nhận được sự ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối của các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Đây là một niềm vinh dự lớn cũng như là động lực để cán bộ chiến sỹ Công an phường Hải Châu I quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiên các mặt công tác nhằm giữ vững tình hình An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương trong thời gian đến.

Ý nghĩa Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8

Vào ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Là dịp để động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, cơ sở. Góp phần quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Là ngày hội biểu dương sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời là dịp tổng kết, đánh giá phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; kiểm điểm và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng là sự nghiệp của toàn dân

Phường Hải Châu I qua 16 năm triển khai Quyết định của Thủ tường Chính phủ, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được những thành tựu to lớn. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và tích cực, chủ động tham gia; cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Lực lượng cơ sở, dân phòng, bảo vệ dân phố phường luôn hoạt động tích cực và có hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết tình hình an ninh trật tự ở cơ sở cũng như công tác phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm. Nhân dân tại các tổ dân phố, khu dân cư thường xuyên cung cấp thông tin, tố giác tội phạm đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình phong trào Tuyến đường “An toàn - Trật tự - Văn minh”, mô hình “Camera giám sát an ninh”, mô hình “Tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…của địa phương giúp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương ngày càng vững mạnh.

Tổng kết hằng năm, lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương đã ghi nhận Nhân dân và cán bộ phường Hải Châu I luôn phát huy hiệu quả vai trò, sức mạnh, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng Công an địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho Nhân dân, cán bộ phường Hải Châu I vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Nhân dân phường Hải Châu I trong thời gian đến sẽ tiếp tục tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa vì hạnh phúc của chính cá nhân và gia đình mình cũng như toàn xã hội.

Công an phường Hải Châu I và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trong thời gian qua, Công an phường Hải Châu I đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) phường xây dựng kế hoạch triển khai công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường; ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mô hình phong trào tại địa phương, Công an phường Hải Châu I đã tham mưu Chủ tịch UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng mô hình “3 phòng” của UBND quận, xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp giữa lực lượng 8394 và lực lượng bảo vệ của 22 ngân hàng, toà nhà Indochina, chợ Hàn…, tổ chức phát động phong trào, tuyên truyền công tác PCCC tại 09 khu dân cư, mở các lớp giáo dục pháp luật…

Từ đầu năm 2021 đến nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên công tác tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật, triển khai các mô hình phong trào đến người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm giúp người dân trong thời điểm này vẫn nắm được các chủ trương của Nhà nước, của địa phương cũng như các quy định của pháp luật, Công an phường Hải Châu I đã chủ động tham mưu biên soạn cuốn “Cẩm nang 3 phòng và các quy định khác của pháp luật”, cuốn Cẩm nang này đã giúp người dân nắm bắt cụ thể hơn các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội từ đó chủ động hơn trong công tác phòng ngừa và thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật như về quản lý, sử dụng các loại pháo, bạo lực gia đình, gây tiếng ồn vượt mức quy định… Bên cạnh đó, Công an phường cũng đã đăng ký, lập Trang thông tin của Công an phường Hải Châu I trên hệ thống Zalo, tại đây sẽ truyền tải các nội dung phong trào, văn bản, quy định, sự kiện chính trị… đến nhân dân, giúp nhân dân tiếp cận nội dung dễ dàng và thuận lợi hơn. Ngoài ra, Công an phường đã tham mưu Chủ tịch UBND phường gửi thư mời “đề nghị các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tham gia cung cấp thông tin tố giác người nhập cảnh trái phép và tội phạm để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cũng như đảm bảo ngăn ngừa phát sinh các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn phường”.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm “76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2021)”. Nhằm góp phần thiết thực và tuyên truyền đến nhân dân ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, quá trình phát triển và những chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 76 năm qua, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khuyến khích, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Công an phường cũng đã tham mưu UBND phường Hải Châu I xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021), 16 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2021)”.

 

Nguồn: Công an phường Hải Châu 1

https://rd.zapps.vn/detail/4259040882565570036?id=51167249240ccd52941d&src=profile