menu_WAR_haichau1portlet_INSTANCE_BKyHxt47kQOK
Hải Châu: Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Trang thông tin điện tử ấn tượng năm 2022”
Đăng ngày 25-08-2022 03:51

Thời gian
a) Thời gian phát động Cuộc thi: 25/8/2022.
b) Dự kiến thời gian tổ chức chấm chọn: 03/10/2022 - 07/10/2022.
c) Dự kiến thời gian công bố kết quả và trao thưởng: 20/10/2022

Văn phòng UBND
 

File đính kèm